VAKBONDSFAMILIE

‘IK GLOEI VAN TROTS ALS IK HEM ZIE OPTREDEN’

Tekst Peter Beekman Beeld Erik van der Burgt

‘DE BOND MOET KIEZEN VOOR DE JONGEREN’

Vader Sooi (59) is buschauffeur in Tilburg en sinds zijn 16e lid van de bond. Zoon Bas (23) hoopt deze zomer zijn master arbeidsrecht te halen. Ook in Tilburg, aan de universiteit.

Bas is voorzitter van FNV Young & United en Sooi te veel om op te noemen: hij zit namens de sector streekvervoer in het ledenparlement en is actief kaderlid. Een opmerkelijk koppel binnen de FNV. Een gesprek over verleden en toekomst.

Vader: ‘Ik ben de vader van Bas.’

Zoon: ‘En ik de zoon van Sooi. Het rare is dat veel mensen die link niet zo snel leggen.’

Vader: ‘Ik begon op de bouw en daar had je toen nog bonnen voor vakantie en voor vorstverlet.’

Zoon: ‘Bonnen voor vorstverlet?’

Vader: ‘Ja, als het in de winter vriest kun je niet werken, dus dan kreeg je een uitkering. Maar goed: die bonnen moest je inleveren bij een kaderlid van de bond. Bij hem thuis. En dan keek ie je aan en zei: “Ben jij al lid?” En dan werd je natuurlijk lid. Op de bouw was de organisatiegraad dus heel hoog. En zo was en is het ook in het streekvervoer, waar ik sinds mijn 24e werk: 80 procent is lid van de bond. De contributie werd tot ongeveer 1996 automatisch van je loon ingehouden, dat maakte het ook makkelijk. En binnen vervoer zijn we heel actief: veel bedrijfsconsulenten, dus ze zijn voor vragen altijd bereikbaar. En als je als broekie binnenkomt, krijg je drie weken een opleiding over routekennis en dergelijke van een ervaren collega, die ook kaderlid is.’

Zoon: ‘Zo houdt het systeem zichzelf in stand. Ook ik werd lid op mijn 16e, net als ons pap!’

RARE ERVARING

Vader: ‘Ik vroeg of je lid wilde worden …’

Zoon: ‘Maar dat was ik al! Ik zat in de vierde klas, was altijd al maatschappelijk betrokken, heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. En ik werkte in de horeca, toen werd het concreter en werd ik lid. Ik kwam in de werkgroep Europa van FNV Jong, en zat samen met mijn vader al snel bij een bijeenkomst over de maakindustrie met bestuurder Ron van Baden en Janny Koppens, en allemaal hoge types van ASML, VDL en Philips. Dat was een rare ervaring. Vorige zomer was ik net voorzitter van FNV Jong toen diezelfde Ron van Baden vroeg of ik een praatje wilde houden. Maar ik had niet verwacht dat er toen zo’n 10.000 man bij waren die staakten voor een goed pensioen. Even later was het pensioenakkoord er. En toen zeiden de mensen om me heen: “Dat heb je snel voor elkaar gekregen!” Haha!’

Vader: ‘Ik gloei van trots als ik hem zie optreden in de media. Hij is erg gegroeid.’

GIFTIGE COCKTAIL

Zoon: ‘Ik ben nu hoofdzakelijk bezig met FNV Young & United, samen met de LSVb, om een oplossing te vinden voor de gevolgen van de coronacrisis voor studenten. Veel bijbaantjes zijn weggevallen, zoals in de horeca. En dat is flexwerk waar geen regeling voor getroffen is. Die vallen tussen wal en schip. En jongeren hebben het toch al moeilijk, want de woningmarkt is een ramp, aan een vast contract is moeilijk te komen en als het leenstelsel niet van tafel gaat, hebben ze straks ook nog een hoge studieschuld. Het is een giftige cocktail. We hebben een meldpunt voor studenten, waar al velen op hebben gereageerd.’

Vader: ‘Hoeveel zijn er al lid?’

Zoon: ‘Nog niet zo veel, maar we hopen dat we met deze actie voor een regeling duidelijk kunnen maken dat de vakbond ook voor hen van belang is. Na het pensioenakkoord moet er een jongerenakkoord komen. De bond moet ervoor kiezen dat op nummer 1 te zetten, over de hele bond, tot in de vezels. En het beeld van de bond moet beter: we moeten af van de hesjes en fluitjes.’

Vader: ‘Daar ben ik het mee eens. We moeten radicaler zijn, prioriteiten stellen. De sectoren moeten de jongerenvisie omarmen, en van daaruit werken. Niet alleen de deur voor jongeren openzetten, maar ze ook een actieve rol geven. Ze verantwoordelijkheid geven, zodat ze met eigen oplossingen kunnen komen.’

Zoon: ‘We willen een masterclass voor jongeren organiseren die graag kaderlid willen worden. Als het om onderwijs en klimaat gaat, zie je dat jongeren zich wel degelijk organiseren. Dus het kan wel. We moeten laten zien dat we sterk zijn. Je kunt nog zo’n geweldige inhoudelijke overwinning behalen, maar als er niemand bij betrokken is, is dat niet genoeg: het moet van hén zijn. Mensen moeten zelf, samen opstaan. Zorgen dat er op de werkvloer dingen veranderen. Na deze crisis komt helder aan het licht wat een puinhoop dertig jaar neoliberalisme heeft veroorzaakt. Dat is de kern van het vakbondswerk.’

Vader: ‘Eens.’

Zijn jullie het wel ’ns niet eens met elkaar?

Vader: ‘Over het pensioenakkoord. Ik was tegen, het voldeed niet aan onze inzet, het was te veel gepolder. We hadden meer met de vuist op tafel moeten slaan.’

Zoon: ‘Ik vond het een stap vooruit.’

Vader: ‘We praten er wel over, maar we respecteren elkaars mening.’

Hebben jullie nog een afscheidsgroet voor de leden van de bond?

In koor: ‘Houdoe!’

Meld je aan!

Wil je als vakbondsgezin je verhaal vertellen aan FNV Magazine, stuur dan een mail naar redactie@fnv.nl.

Deel deze pagina